Nikita Sergeyevich Khrushchev, Antonin Novotny, belt, present CTK Photobank/Süddeutsche Zeitung Photo