Nikita Khrushchev with Antonin Novotny CTK Photobank/Süddeutsche Zeitung Photo